Apel pen­tru co­la­bo­ra­re ex­tin­să în do­me­ni­ul dia­be­tu­lui

Romania Libera - - Front Page -

Co­mu­ni­ta­tea me­di­ca­lă de dia­be­to­lo­gi și pro­du­că­to­rii de me­di­ca­men­te ino­va­toa­re au sem­nat un par­te­ne­riat în do­me­ni­ul pre­venți­ei și ma­na­ge­men­tu­lui in­te­grat al pa­ci­en­tu­lui cu dia­bet, lan­sând un apel des­chis pen­tru toți fac­to­rii in­te­re­sați.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.