ROBERT NEGOIȚĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

Pri­ma­rul Sec­to­ru­lui 3 a fost ex­clus de la întâlni­rea șe­fu­lui PSD, Li­viu Drag­nea, cu pri­ma­rii de sec­toa­re, du­pă ce a că­zut în diz­grație din cau­za re­lați­ei bu­ne pe ca­re o are cu preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis. Negoiță a ca­li­fi­cat acest gest drept “ne­prin­ci­pial”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.