Jo­cu­ri­le di­si­de­nți­lor din PSD

Romania Libera - - Politică -

Di­si­de­nții din PSD au re­pe­tat,de mai mul­te ori,că nu au o pro­ble­mă cu Viorica Dăncilă, ne­mu­lțu­mi­ri­le lor vi­zându-l pe Li­viu Drag­nea.Chiar și Adrian Țuțu­ia­nu,re­cent ex­clus din PSD,a de­cla­rat că nu va vo­ta o moți­u­ne de cen­zu­ră a Opo­ziți­ei.„Ni­ci­u­nul din­tre noi nu şi-a pro­pus vre­o­da­tă să vo­te­ze vreo mo­ţi­u­ne de cen­zu­ră prin ca­re să pi­ce un Gu­vern al Par­ti­du­lui So­cial De­mo­crat. Te­za ace­as­ta es­te împrăş­tia­tă de Drag­nea pe pia­ţă ca jus­ti­fi­ca­re a ac­ţi­u­ni­lor abe­ran­te pe ca­re le or­ches­tre­a­ză le­gat de mem­bri de par­tid ca­re au altă opi­nie de­cât el”,a su­sți­nut Ţu­ţu­ia­nu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.