CONFUZIE BI­RO­CRA­TI­CĂ LA MI­NIS­TE­RUL SĂ­NĂ­TĂ­ŢII

Romania Libera - - Sănătate -

Pur­tă­to­rul de cu­vânt al Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tă­ţii, Oa­na Gri­go­re, a de­cla­rat că nu ştie da­că cei trei me­dici ave­au o întâlni­re cu mi­nis­trul So­ri­na Pin­tea: „Au fost trei doam­ne doc­to­ri­ţe. Au de­pus un do­cu­ment la ca­bi­ne­tul mi­nis­tru­lui, cu 1.000 de sem­nă­turi şi el a fost dat în lu­cru di­rec­ţi­ei de spe­cia­li­ta­te. Nu ştiu da­că ave­au sau nu întâlni­re cu doam­na mi­nis­tru“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.