DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

S-a reușit ve­ri­fi­ca­rea a 149 de te­ze de doc­to­rat. Și din aces­te 149 de te­ze, 94 s-au înca­drat în co­e­fi­ci­en­ţii de aler­tă, re­zul­tând un nu­măr de 55 de te­ze la ca­re co­e­fi­ci­en­ţii de si­mi­li­tu­di­ne au fost de­păși­ţi. Lu­crul aces­ta va tre­bui iden­ti­fi­cat prin in­ter­me­di­ul Co­mi­si­ei de Eti­că a Aca­de­mi­ei de Po­li­ţie“.

MI­HAI MARCOCI, PRORECTORU­L ACA­DE­MI­EI DE POLIȚIE

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.