Di­re­cția Indus­trie de Apă­ra­re, scoa­să din or­ga­ni­gra­ma Mi­nis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei

Romania Libera - - Front Page -

Ro­mânia își sa­bo­te­a­ză pro­pria indus­trie de apă­ra­re, do­me­niu stra­te­gic pen­tru ori­ce stat din lu­me. Arma­ta Ro­mână se apro­vi­zi­o­nea­ză cu mu­niție, ar­ma­ment și teh­ni­că de lup­tă din străi­nă­ta­te, în timp ce uzi­ne­le ro­mânești de pro­fil se zbat să su­pra­vi­ețu­ias­că, acu­ză sin­di­ca­te­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.