Alia­nța Re­naul­tNis­san, ame­ni­nța­tă de ares­ta­rea li­de­ru­lui con­so­rți­u­lui ni­pon

Romania Libera - - Front Page -

Ares­ta­rea anu­nța­tă la To­kio a lui Car­los Ghosn, unul din­tre li­de­rii cei mai em­ble­ma­tici din lu­mea in­dus­tri­ei au­to­mo­bi­lu­lui, a că­zut ca un trăs­net. Șe­ful alia­nței Re­naul­tNis­san-Mit­su­bis­hi es­te acu­zat de „frau­dă fis­ca­lă și de abuz de bu­nuri so­cia­le”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.