MINISTERUL FINANȚELOR

Romania Libera - - Actualitat­e -

Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă ce­re Ro­mâni­ei să re­du­că de­fi­ci­tul bu­ge­tar cu cel puțin 1% din PIB în 2019. CE a ar­gu­men­tat că ța­ra noas­tră nu a adop­tat mă­suri de re­du­ce­re a aces­tui de­ze­chi­li­bru, ma­jo­rând pu­ter­nic chel­tu­i­e­li­le sa­la­ria­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.