Șap­te mi­niștri au de­pus ju­ră­mântul

Romania Libera - - Politică -

Cei șa­se mi­niștri nu­mi­ţi ieri de preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis, pre­cum și Eca­te­ri­na Andro­nes­cu, nu­mi­tă săp­tă­mâna tre­cu­tă la Edu­ca­ţie, au de­pus ju­ră­mântul, într-o ce­re­mo­nie ca­re a du­rat mai pu­ţin de 10 mi­nu­te. La Pa­la­tul Co­tro­ceni au fost pre­zen­ţi pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă și alţi mem­bri ai Ca­bi­ne­tu­lui. La sfârși­tul ce­re­mo­ni­ei, ca­re a du­rat mai pu­ţin de 10 mi­nu­te, preșe­din­te­le Io­han­nis a dat mâna cu cei pre­zen­ţi și le-a urat o zi bu­nă. De la Pa­la­tul Co­tro­ceni au lip­sit preșe­di­nții Ca­me­rei De­pu­tați­lor și Se­na­tu­lui, Li­viu Drag­nea și Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu. Au fost pre­ze­nți pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă și câți­va din­tre mi­niștri, dar nu și vi­ce­pre­mi­e­rul Paul Stă­nes­cu, pro­pus pen­tru a fi înlo­cu­it și păs­trat însă în fun­cție de că­tre șe­ful sta­tu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.