Șe­ful Inter­pol

Romania Libera - - Externe -

Sud-co­re­e­a­nul Kim Jong Yang a fost ales mi­er­curi în func­ţia de preșe­din­te al Agen­ţi­ei Inter­na­ţi­o­na­le de Po­li­ţie Inter­pol, în ci­u­da in­sis­te­nței Ru­si­ei de a-l im­pu­ne pe Ale­xan­der Pro­kop­ci­uk, un ve­te­ran al ser­vi­ci­i­lor de se­cu­ri­ta­te. Kim, ca­re în pre­zent ocu­pă func­ţia de preșe­din­te in­te­ri­mar, a fost ales pen­tru un man­dat de doi ani în ca­drul con­gre­su­lui anual al or­ga­nis­mu­lui ca­re a avut loc în Du­bai.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.