Re­vol­tă la pa­lat

Romania Libera - - Externe -

Mai mul­ţi mem­bri ai fa­mi­li­ei de gu­ver­nă­mânt din Ara­bia Sau­di­tă do­resc să îl împi­e­di­ce pe prin­ţul moște­ni­tor Mo­ham­med bin Sal­man să de­vi­nă re­ge. Zeci de prin­ţi și veri de la ra­mu­ri­le pu­ter­ni­ce ale fa­mi­li­ei Al Saud do­resc să va­dă o schim­ba­re în li­nia suc­ce­si­u­nii, dar nu vor ac­ţi­o­na atâta timp cât re­ge­le Sal­man, 82 de ani, va fi în via­ţă. Es­te pu­ţin pro­ba­bil ca re­ge­le să se întoar­că împo­tri­va fi­u­lui său pre­fe­rat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.