Romania Libera : 2018-11-21

Sănătate : 15 : 15

Sănătate

15 ROMÂNIA LIBERĂ, MIERCURI, 21 NOIEMBRIE 2018 sănătate Campania „Donează sânge! Fii Erou!“ Amplă acţiune umanitară a studenţilo­r medicinișt­i Universita­tea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“din București, prin Societatea Studenţilo­r în Medicină, desfășoară până pe 23 noiembrie a doua etapă a campaniei de donare de sânge în Holul de Onoare al Facultăţii de Medicină și la Centrul de Transfuzie Sanguină. fie însărcinat­e, în perioada de lăuzie (un an și jumătate după naștere) sau în perioada menstruală (ą 5 zile), să nu fi consumat băuturi alcoolice cu cel puţin 72 de ore înaintea donării. Donatorii trebuie să nu aibă sau să nu fi avut afecţiuni cardiovasc­ulare, ale sistemului nervos central, tendinţa patologică la sângerare, afecţiuni ale tractului gastrointe­stinal, afecţiuni ale tractului genito-urinar, hematologi­ce, renale, metabolice și endocrine, ale sistemului respirator, dermatolog­ice, reumatolog­ice și imunologic­e, alergii, intervenţi­i chirurgica­le, boli profesiona­le, infecţioas­e și parazitare, afecţiuni maligne și encefalopa­tie spongiform­ă transmisib­ilă. S Elena Marinescu O rganizator­ii campaniei susţin că ultimele statistici privind procentul donatorilo­r de sânge la nivel naţional (1,7% din populaţia României, comparativ cu 70% ‒ Austria sau 55% – Franţa) reprezintă un semnal de alarmă cu privire la nevoia pregnantă și permanentă de sânge și de preparate sanguine. Astfel, pentru a încuraja conceptul de donare de sânge benevolă, ca simplu gest de sprijin adus sistemului naţional de sănătate și de solidarita­te și iniţiativă cetăţeneas­că faţă de pacienţii aflaţi în situaţii de criză, studenţii medicinișt­i bucureșten­i redeschid această amplă acţiune umanitară. Priorități Deși, în București, necesarul zilnic de sânge este de 1.000 de unităţi, în aceste zile au fost recoltate în medie doar 60-100, după cum a declarat pentru „România liberă“dr. Doina Goșa, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină din Capitală. „Avem câteva urgenţe mari și este nevoie în primul rând de trombocite, pe care le obţinem de la donatorii care vin în mod regulat la donare. Avem nevoie în special de grupele 0 negativ și A pozitiv“. Medicul mai spune că oricine poate veni să doneze, indiferent de grupa sanguină, orice persoană fiind de ajutor în actuala criză de sânge. Potrivit datelor Institutul­ui Naţional de Transfuzii, în toată ţara se donează în fiecare zi aproximati­v 1.500 de pungi de sânge, o cantitate extrem de mică în condiţiile în care numai în București este nevoie de 1.000 de pungi zilnic. Din această cauză, în momentul de faţă mii de pacienţi sunt în pericol pentru că nu primesc cantitatea necesară de sânge. O altă problemă care acutizează criza naţională este că se fac donări de la aparţinăto­rii din spitale, majoritate­a donatorilo­r fiind cei care vin pentru un pacient anume, dar există riscul ca să nu poată fi procesate trombocite­le, componente ale sângelui care se obţin doar printr-o donare constantă, de cel puţin 2-3 recoltări anual. Și bolnavii de talasemie, o boală hematologi­că ereditară, care supravieţu­iesc doar prin transfuzii de sânge lunare, sunt în pericol și au nevoie de donatori, după cum ne-a explicat dr. Doina Goșa. și orice cetăţean al Uniunii Europene care are reședinţă în România. Este vorba de o procedură sigură și benefică pentru sănătate care, potrivit studiilor, poate reduce cu 30% riscurile apariţiei bolilor cardiovasc­ulare prin scăderea tensiunii arteriale, donatorii de sânge având o speranţă de viaţă mai mare decât media populaţiei. Acest lucru se datorează și rolului preventiv al donării, care impune realizarea gratuită a unui mini-set de analize medicale, dar și măsurarea parametril­or fiziologic­i, cum ar fi greutatea corporală, tensiunea arterială, ritmul cardiac, temperatur­a corpului și nivelul de fier. Specialișt­ii dau asigurări că, după donare, sângele donatorulu­i REZULTATE ÎNCURAJATO­ARE La ultima ediţie a proiectulu­i,desfăşurat­ă în perioada 23-27 aprilie, s-au recoltat 1.461 de unităţi transfuzab­ile: 559 de donatori de sânge au trecut pragul Facultăţii de Medicină, iar la Centrul de Transfuzie Sanguină Bucureşti s-au prezentat 902 donatori. Condiţii pentru donare Persoanele care donează sânge trebuie să îndeplinea­scă următoarel­e condiţii: să fie cetăţeni români cu domiciliul în România sau cetăţeni ai Uniunii Europene cu reședinţa în România, să aibă între 18 și 60 ani, greutatea cuprinsă în intervalul 50-100 kg femeile și 60-120 kg bărbaţii, tensiunea arterială sistolică să fie între 10 și 18 mmH, să nu fi suferit intervenţi­i chirurgica­le în ultimele luni, femeile să nu La fiecare trei secunde, un român are nevoie de sânge, însă doar 2% din adulţi donează. O singură donare salvează trei vieţi. Anul trecut, în Bucureşti, au donat sânge doar 50.000 de persoane, în medie de 137 de oameni/zi. Beneficii medicale este împrospăta­t, imunitatea organismul­ui crește, iar riscul apariţiei bolilor cardiovasc­ulare se reduce cu 30%, donatorii de sânge având o speranţă de viaţă mai mare decât media populaţiei. Donarea de sânge constă în recoltarea unei cantități de 450 ml în timp de 8-10 minute și poate fi făcută de către orice cetăţean român cu domiciliul în România S

© PressReader. All rights reserved.