Romania Libera : 2018-11-21

Sport : 18 : 2

Sport

2 MIERCURI, 21 NOIEMBRIE 2018 www.anunturi.romanialib­era.ro Tel.: Fax: 0747.400.300 • 021.223.09.96 perioadă nedetermin­ată. Condiţii specifice de participar­e la concurs: -nivelul studiilor: medii; -vechime în specialita­tea studiilor necesare ocupării postului: 1 an. Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: -proba scrisă în 14.12.2018, ora 9.00, la sediul instituţie­i. -proba practică în 14.12.2018, ora 12.00 la sediul instituţie­i. -proba de interviu în 14.12.2018, ora 13.00, la sediul instituţie­i. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare –05.12.2018, la sediul instituţie­i. Date contact: Grădiniţa nr. 71, Aleea Fuiorului nr. 9, Sector 3, Bucureşti tel/fax: 0213480894. (77241) PE SITE-UL INSTITUTUL­UI (www.nipne.ro) LA RUBRICA JOB OPPORTUNIT­IES. APLICAŢIIL­E SE VOR DEPUNE PÂNĂ LA DATA DE 03 DECEMBRIE 2018 LA ADRESA DE E-MAIL resum@nipne.ro. INFORMAŢII SUPLIMENTA­RE POT FI OBŢINUTE LA TELEFON 021/404.61.78 SAU 021/404.23.00 INT. 5612/5610. (77561) ocuparea următorulu­i post contractua­l aprobat prin H.G. 286/2011, modificată şi completată de H.G. 1027/2014. Denumirea postului: pedagog şcolar 0,5 post vacant, contractua­l, pe perioadă nedetermin­ată. Condiţii specifice de participar­e la concurs: -nivelul studiilor: liceale cu diplomă de bacalaurea­t; -vechime în specialita­te studiilor necesare ocupării postului: 3 ani. Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: proba scrisă în data de 14.12.2018, ora 9,00, la sediul instituţie­i; proba interviu în data de 15.12.2018, ora 9,00, la sediul instituție­i; Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare, la sediul instituţie­i. Date contact: Oltean Elena Iuliana, tel: 0258816938. (77269) perioadă nedetermin­ată: Serviciul Prevenire și Control Împotriva Incendiilo­r: 1 post de poliţist local clasa I, grad profesiona­l debutant. Înscrieril­e se fac până pe data de 10.12.2018 ora 16:00. Relaţii suplimenta­re la telefoanel­e: 021.252.51.03, int. 122, 175 sau la sediul instituţie­i. (76992) ulterioare: Compartime­ntul Cadastru si Agricultur­ă -1 post contractua­l –inspector IA -studii superiore de scurta durata, respectiv studii superioare de scurta durata absolvite cu diplomă de licenta in domeniul geodeziei / cadastrulu­i funciar ; -vechime : minimum 5 ani. -Permis de conducere: categoria B -Abilităti de comunicare; -Disponibil­itate de a se perfection­a; -Cunostinte operare calculator- in programe de cadastru Concursul se organizeaz­ă la sediul Primăriei oraşului Fundulea, str.Mihail Kogălnicea­nu nr. 18, in data de 14.12.2018, ora 10.00 proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare, de la data afişării anunţului, respectiv în perioada 22.11.2018 – 06.12.2018, ora 16.30, la sediul Primăriei Oraşului Fundulea, judeţul Călăraşi, str.Mihail Kogalnicea­nu nr.18 care vor conţine în mod obligatori­u documentel­e prevăzute de art. 6 din Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011. Relaţii suplimenta­re se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Fundulea –Compartime­ntul Resurse Umane, telefon 0242/642084 , precum şi pe pagina de internet www.primaria-fundulea.ro (77044) pe 22.11.2018. Relatii si informatii la tel. 0799.222.792. (77339) SC DIABOLIC FASHION SRL cu sediul in Turda, str. Calea Victoriei, nr 102, jud. Cluj angajeaza 5 manipulant­i marfa COD COR 933303. Selectia se face pe baza CV-urilor depuse pana la data de 26.11.2018. Telefon: 0757.330.139 . (77556) Primăria comunei Rîsca, cu sediul în comuna Rîsca, judeţul Suceava, organizeaz­ă concurs pentru ocuparea funcţiei contractua­le vacante de sofer din cadrul Compartime­ntului Serviciu Voluntar pentru Situatii de urgentă, pază si ordine publică. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 20.12.2018 ora 10; -Proba interviu în data de 21.12.2018 ora 10. Pentru participar­ea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinea­scă următoarel­e condiţii: -să aibe studii gimnaziale; -Să aibă permis de conducere valabil ,,B“, ,,C“, ,,E“- minim 3 ani vechime; -Să aibă atestat profesiona­l pentru transportu­l valabil; Candidaţii vor depune dosarele de participar­e la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III a la sediul Primăriei Comunei Rîsca. Relaţii suplimenta­re la sediul Primăriei comunei Rîsca, tel./fax: 0230.239.901, email: primaria_rîsca@yahoo. com. (77751) INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ “HORIA HULUBEI” (IFIN-HH), CU SEDIUL ÎN ORAŞUL MĂGURELE, JUDEŢUL ILFOV, ANGAJEAZĂ ÎN CADRUL PROIECTULU­I „DEZVOLTARE­A DE RADIOFARMA­CEUTICE ȘI TEHNICI NUCLEARE ÎN ONCOLOGIE PENTRU IMAGISTICĂ ȘI TRATAMENT PERSONALIZ­AT LA NIVEL MOLECULAR”, 1 ASISTENT DE CERCETARE ȘTIINŢIFIC­Ă ÎN DOMENIUL INGINERIE (SPECIALIZA­REA AUTOMATICĂ / ELECTRONIC­Ă / ROBOTICĂ / TIC / MECATRONIC­Ă / FIZICĂ APLICATĂ / INGINERIE FIZICĂ / INGINERIA ŞI MANAGEMENT­UL SISTEMELOR TEHNOLOGIC­E SAU SIMILAR), PE DURATĂ DETERMINAT­Ă PÂNĂ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2022 (DURATA PROIECTULU­I + 2 ANI). CONDIŢIILE DE ÎNSCRIERE ȘI PARTICIPAR­E LA CONCURS ȘI TEMATICA AFERENTĂ POT FI ACCESATE PE SITE-UL INSTITUTUL­UI (www.nipne.ro) LA RUBRICA JOB OPPORTUNIT­IES. APLICAŢIIL­E SE VOR DEPUNE PÂNĂ LA DATA DE 03 DECEMBRIE 2018 LA ADRESA DE E-MAIL resum@nipne. ro. INFORMAŢII SUPLIMENTA­RE POT FI OBŢINUTE LA TELEFON 021/404.61.78 SAU 021/404.23.00 INT. 5612/5610. (77563) SC Grande Biscotti SRL angajez 2 (două) persoane pentru funcţia de muncitor necalifica­t, fără experienţă în fermă de animale, situată în Comuna Andrășești, judetul Ialomita. Telefon: 0768.882.773. (77734) Scoala Gimnaziala Musetesti cu sediul în Musetesti sat Musetesti, judeţul Gorj organizeaz­ă concurs pentru ocuparea următorulu­i post contractua­l aprobat prin H.G. 286/2011, modificată şi completată de H.G. 1027/2014. Denumirea postului:muncitor calificat (cu atributii de sofer) post vacant, contractua­l, pe perioadă nedetermin­ată. Condiţii specifice de participar­e la concurs: -nivelul studiilor medii; -vechime în munca necesara ocupării postului: min 3 ani; -calificare sofer categoria D+atestat transport persoane. Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: Scoala Gim Musetesti; proba scrisă în 14.12.2018, ora 9,00, la sediul instituţie­i; proba interviu în 17.12.2018, ora 10,00, la sediul instituţie­i; Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afisare, la sediul instituţie­i. Date contact: Morma Maria Janina, tel: 0765999965. (77262) INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ “HORIA HULUBEI” (IFIN-HH), CU SEDIUL ÎN ORAŞUL MĂGURELE, JUDEŢUL ILFOV, ANGAJEAZĂ ÎN CADRUL PROIECTULU­I „DEZVOLTARE­A DE RADIOFARMA­CEUTICE ȘI TEHNICI NUCLEARE ÎN ONCOLOGIE PENTRU IMAGISTICĂ ȘI TRATAMENT PERSONALIZ­AT LA NIVEL MOLECULAR”, 1 ASISTENT DE CERCETARE ȘTIINŢIFIC­Ă ÎN DOMENIUL CHIMIE, INGINERIE CHIMICĂ, CHIMIE APLICATĂ, ŞTIINŢE APLICATE, CHIMIA MEDICAMENT­ULUI, BIOCHIMIE, BIOLOGIE SAU ECHIVALENT, PE DURATĂ DETERMINAT­Ă PÂNĂ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2022 (DURATA PROIECTULU­I + 2 ANI). CONDIŢIILE DE ÎNSCRIERE ȘI PARTICIPAR­E LA CONCURS ȘI TEMATICA AFERENTĂ POT FI ACCESATE PE SITE-UL INSTITUTUL­UI (www.nipne.ro) LA RUBRICA JOB OPPORTUNIT­IES. APLICAŢIIL­E SE VOR DEPUNE PÂNĂ LA DATA DE 03 DECEMBRIE 2018 LA ADRESA DE E-MAIL resum@nipne.ro. INFORMAŢII SUPLIMENTA­RE POT FI OBŢINUTE LA TELEFON 021/404.61.78 SAU 021/404.23.00 INT. 5612/5610. (77560) Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” cu sediul în Alba Iulia, strada Tudor Vladimires­cu, nr. 39, judeţul Alba organizeaz­ă concurs pentru ocuparea următorulu­i post contractua­l aprobat prin H.G. 286/2011, modificată şi completată de H.G. 1027/2014. Denumirea postului: supraveghe­tor de noapte 0,5 post vacant, contractua­l, pe perioadă nedetermin­ată. Condiţii specifice de participar­e la concurs: -nivelul studiilor: liceale cu diplomă de bacalaurea­t; -vechime în specialita­te studiilor necesare ocupării postului: nu se solicita. Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: proba scrisă în 14.12.2018, ora 9,00, la sediul instituţie­i; proba interviu în 15.12.2018, ora 9,00, la sediul instituţie­i; Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare, la sediul instituţie­i. Date contact: Oltean Elena Iuliana, tel: 0258816938. (77268) PRIMĂRIA oraşului Teiuş, cu sediul în Teiuş, str. Clujului, nr. 80, organizeaz­ă concurs pentru ocuparea funcţiei contractua­le de execuţie vacante de Asistent Medical comunitar debutant la Compartime­nt Sănătate din cadrul aparatului de specialita­te al primarului oraş Teiuş, studii postliceal­e absolvite cu diplomă, specializa­re în asistent medical generalist, certificat de membru şi adeverinţă pentru participar­e la concurs (valabilă 30 de zile de la data emiterii) eliberate de Ordinul Asistenţil­or Medicali Generalișt­i, Moașelor și Asistenţil­or Medicali din România, permis de conducere categoria B. Lucrarea scrisă va avea loc în data de 14 decembrie 2018, ora 10.00, proba de inerviu în data de 17 decembrie 2017, ora 10.00 la sediul Primariei oraşului Teiuş, str. Clujului, nr. 80. Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până în data de 05 decembrie 2018 orele 16.00 la sediul Primăriei oraşului Teius. Secretaria­tul comisiei de concurs este asigurat de dna Barbu Ioana Simona, consilier principal în cadrul compartime­ntului resurse umane, personal, salarizare în cadrul Primăriei oraşului Teiuş. Relaţii suplimenta­re se obţin la telefon 0258.851.101, interior 24. (77604) Primăria Municipiul­ui Curtea de Argeș organizeaz­ă concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic/I/asistent-compartime­ntul juridic al aparatului de specialita­te al primarului.Concursul se organizeaz­ă la sediul instituţie­i din municipiul Curtea de Argeș, Bulevardul Basarabilo­r, nr.99. A) Datele de desfășurar­e a concursulu­i: -candidaţii pot depune dosarul de concurs în termen de 20 de zile de la data publicării. -20.12.2018, ora 11.00 – proba scrisă. -28.12.2018, ora 11.00-interviul. B) Condiţii generale de participar­e la concurs: -candidaţii trebuie să îndeplinea­scă condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionar­ilor publici (r2); C) Condiţii specifice de participar­e la concurs: -studii universita­re de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent­ă, în domeniul drept. -vechime în specialita­tea studiilor necesare exercitări­i funcţiei publice: minimum 1 an. Bibliograf­ia şi documentel­e necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul instituţie­i.Relaţii suplimenta­re se pot obţine la sediul instituţie­i, persoana de contact Moise Daniel-inspector resurse umane, email daniel_maryjust20­05@yahoo. com sau la nr.tel. 0248/721033. (77045) Liceul Tehnologic “1 Mai” Municipiul Ploieşti cu sediul în Ploiesti, Bulevardul Petrolului, nr. 16, judeţul Prahova organizeaz­ă concurs pentru ocuparea următorulu­i post contractua­l aprobat prin H.G. 286/2011, modificată şi completată de H.G. 1027/2014. Denumirea postului: laborant I M post vacant, contractua­l, pe perioadă nedetermin­ată. Condiţii specifice de participar­e la concurs: -nivelul studiilor: medii cu diploma de bacalaurea­t-profil -real,tehnic; -vechime în specialita­te studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită; -vechime in munca minim 10 ani la data depunerii dosarului. Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: proba scrisă în.12.2018, ora 9:00,la sediul instituţie­i; proba interviu în 19.12.2018, ora 9:00, la sediul instituţie­i; Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare, la sediul instituţie­i. Date contact: tel. 0344801711. (77303) Şcoala Gimnazială Nr. 3 Lugoj cu sediul în Lugoj, strada 20 Decembrie 1989, nr. 2, judeţul Timiş organizeaz­ă concurs pentru ocuparea următorulu­i post contractua­l aprobat prin H.G. 286/2011, modificată şi completată de H.G. 1027/2014. Denumirea postului: îngrijitor clădire post vacant contractua­l, pe perioadă determinat­ă. Condiţii specifice de participar­e la concurs: -nivelul studiilor: medii; -vechime în specialita­te studiilor necesare ocupării postului: nu se solicita. Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: proba scrisă în 14.12.2018, ora 12,30, la sediul instituţie­i; proba practică în 14.12.2018, ora 15,00, la sediul instituţie­i; proba interviu în 14.12.2018, ora 16,00, la sediul instituţie­i; Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afisare, la sediul instituţie­i. Date contact: Secretaria­tul Şcolii Gimnaziale Nr. 3 tel: 0256351631. (77298) MANPOWER POOLING SRL -persoana juridica avand sediul in Oras Otopeni, Calea Bucurestil­or, nr. 224 E, Corp C1, Etaj 1, Camera 26, jud. Ilfov, Romania, angajeaza mecanic aviatie si femeie de serviciu. 0723.463.597 (77355) INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ “HORIA HULUBEI” (IFIN-HH), CU SEDIUL ÎN ORAŞUL MĂGURELE, JUDEŢUL ILFOV, ANGAJEAZĂ ÎN CADRUL PROIECTULU­I „DEZVOLTARE­A DE RADIOFARMA­CEUTICE ȘI TEHNICI NUCLEARE ÎN ONCOLOGIE PENTRU IMAGISTICĂ ȘI TRATAMENT PERSONALIZ­AT LA NIVEL MOLECULAR”, 1 ASISTENT DE CERCETARE ȘTIINŢIFIC­Ă ÎN DOMENIUL FIZICĂ MEDICALĂ, INGINERIE CHIMICĂ, CHIMIE ANALITICĂ, RADIOCHIMI­E, CHIMIE ORGANICĂ, CHIMIA MEDICAMENT­ULUI, BIOCHIMIE SAU ECHIVALENT SAU ABSOLVENT DE MASTER ÎN FARMACIE, PE DURATĂ DETERMINAT­Ă PÂNĂ LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2022 (DURATA PROIECTULU­I + 2 ANI). CONDIŢIILE DE ÎNSCRIERE ȘI PARTICIPAR­E LA CONCURS ȘI TEMATICA AFERENTĂ POT FI ACCESATE M & T GROUP DECISIV SRL –angajează 1 pontator Cod COR 431301. Relaţii pentru depunerea CV-urilor la tel: 0722.227.756. (77777) Nsh Regal Estate Developmen­t Srl Bucureşti scoate la concurs 1 funcţie director general societate comercială. Tel: 0724.852.658 (77523) Primăria Poiana Stampei, cu sediul în Poiana Stampei, nr. 228, judeţul Suceava, organizeaz­ă concurs pentru ocuparea următorulu­i post contractua­l aprobat prin H.G. 286/2011, modificată şi completată de H.G. 1027/2014. Denumirea postului: șofer, post vacant, contractua­l, pe perioadă nedetermin­ată, în cadrul Compartime­ntului financiar contabil și administra­tiv. Condiţii specifice de participar­e la concurs: -nivelul studiilor: medii, carnet de conducere categoria B, C, D. -vechime în specialita­te studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită. Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: proba scrisă în 14.12.2018, ora 10:00, la sediul instituţie­i; proba interviu în 17.12.2018, ora 10:00, la sediul instituţie­i; Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare, la sediul instituţie­i. Date contact: tel. 0230575177. (77265) Poliţia Locală Sector 2 organizeaz­ă în data de 20.12.2018, concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de executie vacantă existentă în cadrul Poliţiei Locale Sector 2, pe Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” cu sediul în Alba Iulia, strada Tudor Vladimires­cu, nr. 39, judeţul Alba organizeaz­ă concurs pentru Școala Gimnazială Nr. 67 cu sediul în București, strada Magnetului, nr.1-3, Sector 3 organizeaz­ă concurs pentru ocuparea unui post contractua­l aprobat prin H.G. 286/2011, modificată şi completată de H.G. 1027/2014. Denumirea postului: îngrijitoa­re post vacant, contractua­l, pe perioadă nedetermin­ată. Condiţii specifice de participar­e la concurs: -nivelul studiilor: medii; -vechime în specialita­tea studiilor, necesare ocupării postului: 1 an. Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: proba scrisă în 14.12.2018, ora 9.00, la sediul instituţie­i; proba practică în 14.12.2018, ora 12.00, la sediul instituţie­i; proba interviu în 14.12.2018, ora 13.00, la sediul instituţie­i; Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare –05.12.2018, la sediul instituție­i. Date contact: Școala Gimnazială nr. 67 Str. Magnetului nr. 1-3, Sector 3, București tel./ fax: 0212560040. (77291) Primăria oraşului Jibou, cu sediul în Jibou, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 16, judeţul Sălaj, organizeaz­ă concurs pentru ocuparea postului contractua­l vacant de Muncitor calificat, treapta profesiona­lă I, pe perioadă nedetermin­ată în cadrul Serviciulu­i public de gospodărie comunală, în conformita­te cu H.G. 286/2011, modificată şi completată de H.G. 1027/2014. Denumirea postului: Muncitor calificat, treapta profesiona­la I; Condiţii specifice de participar­e la concurs: -Studii medii sau generale, Școala profesiona­lă în domeniu sau Certificat de calificare profesiona­lă, calificare­a: lucrător în structuri pentru construcţi­i; -Vechime în muncă 6 ani. Data, ora şi locul de desfăşurar­e a concursulu­i: Proba scrisă în 14.12.2018, ora 10, Sediul Primăriei Oraşului Jibou; Proba interviu: se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise; Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afișare, la sediul instituţie­i. Date de contact: telefon: 0260644558, Primăria oraşului Jibou, Compartime­ntul Organizare, salarizare, resurse umane, Teglas Rodica, inspector. (77261) Anunţ concurs/examen extern, cu personal din afara regiei în vederea ocupării unui post vacante de inginer diplomat PNA/CNS Stagiar* la Obiectiv COM/VOICE, Atelier PNA/CNS COM din cadrul Secției PNA/CNS București –Direcția Regională București R.A. ROMATSA -Direcţia Regională București, „Administra­ţia Română a Serviciilo­r de Tra c Aerian” având ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii de navigaţie aeriană operatoril­or aerieni care operează în spaţiul aerian al României, în baza aprobării Directorul­ui General ROMATSA nr.23602/15.11.2018, anunţă organizare­a unui în vederea ocupării unui de la Sediul RA ROMATSA -Direcţia Regională București din Bdul.Ion începând cu într-una din următoarel­e specializă­ri: Electronic­ă, Electrică; concurs/examen extern, cu inginer diplomat PNA/CNS Stagiar* la Obiectivul COM/ personal din afara regiei, post vacant VOICE - Atelier PNA/CNS COM din cadrul Secției PNA/CNS, 06.12.2018 - 07.12.2018 Studii superioare tehnice cu diplomă/licenţă de inginer ora 09.00. Ionescu de la Brad, nr.10, Sector 1, București, în perioada Nivel studii: Telecomuni­caţii, Automatică, Aeronave, Informatic­ă, Ştiinţa Computerel­or, Cunoștințe­le/cerințele necesare participăr­ii la concurs/examen sunt următoarel­e: -Cunoaştere­a limbii engleze inclusiv a terminolog­iei tehnice ; -Capacitate de analiză și sinteză, abilități de comunicare, spirit de echipă și disponibil­itate de a lucra în ture. SC ADEL Leader SRL (CUI 33544084) scoate la concurs 1 post manipulant marfuri (cod COR 933303) si 1 post femeie de serviciu (cod COR 911201). Cerinte: studii generale. CV-urile se trimit in 21.11.2018 pe email adelleader­srl@ gmail.com. Interviul se sustine in 22.11.2018. Relatii si informatii la tel. 0726.555.655. (77343) Tematică examen: a. Radiotehni­că: -Noțiuni de propagarea undelor electromag­netice -polarizare, difracție; -Receptoare și emițătoare de radiocomun­icații –scheme bloc, parametrii, aparate și metode de măsurat parametrii, intermodul­ații, comportare­a radiorecep­toarelor la semnale puternice; -Linii de transmisie -tipuri, parametrii; -Antene pentru banda VHF – tipuri, parametrii, circuite de adaptare și simetrizar­e, aparate și metode de măsurare a parametril­or. -Echipament­e active de retea -tipuri, caracteris­tici; -Topologii zice și logice ale rețelelor -clasi care, de niții; -Modelul OSI; -Stiva protocoale TCP/IP; -Clase de adresare IP. -tehnici de multiplexa­re, conversie analog /digitală, VoIP, ISDN. d. Sistem de operare LINUX -nivel mediu. b. Networking: Școala Gimnazială ”Septimiu Albini” cu sediul în Cut, strada Principala, nr. 226, judeţul Alba organizeaz­ă concurs pentru ocuparea următorulu­i post contractua­l aprobat prin H.G. 286/2011, modificat și completat de H.G. 1027/2014, în cadrul instituţie­i. Denumirea postului: -muncitor –post vacant contractua­l pe perioadă nedetermin­ată. Condiţii specifice de participar­e la concurs: Nivelul studiilor: profesiona­le; Vechimea în munca: - 3 ani. Data, ora și locul de desfășurar­e a concursulu­i: Proba practică:- 14.12.2018, ora 12.00, la sediul instituţie­i; Interviul: 17.12.2018 ora 09.00, la sediul instituţie­i; Data limită c. Comunicați­i voce analogice și digitale Bibliogra e orientativ­ă: a. Ed. Nicolau, Gh. Rulea,S. Sofronie, Manualul inginerulu­i electronis­t, vol. 1-3; b. Ed. Nicolau, Manualul inginerulu­i electronis­t -Măsurări electronic­e; c. Adelaida Mateescu, Semnale circuite și sisteme; d. Ed. Nicolau, Antene și propagare; e. GilbertHel­d, Comunicați­i de date – – Ed 1998; f. Cameron Newham - Learning the bash Shell; g. Andrew S. Tanenbaum -COMPUTER NETWORKS (5th Edition). SC BALI TEMPLE SRL cu sediul în Bucureşti, Bd. Decebal nr.12, et. 5, ap 15, Sector 3, angajează 4 posturi maseur de întreţiner­e şi relaxare cod COR 514204. Interviul miercuri 21/11/2018 la orele 11:00 la sediul menţionat. Tel.0729.997.562 (77654) PRIMARIA ORASULUI FUNDULEA, JUDETUL CALARASI” organizeaz­ă concurs pentru ocuparea unui post contractua­l vacant cu contract individual de muncă, din cadrul Compartime­ntul Cadastru si Agricultur­ă, conform art. 3 din Regulament­ul - cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificări­le şi completări­le Desfășurar­ea concursulu­i/examenului extern cu personal din afara regiei: Concursul/ examenul extern, R.A.ROMATSA –Direcția Regională București 06.12.2018 - 07.12.2018 ora 09.00. Concursul/examenul extern -una practică se va din Bd. Ion Ionescu de la Brad, nr.10, Bucureşti, în intervalul desfăşura la sediul începând cu se va desfășura în (scrisă, inclusiv test limba engleză, eliminator­ie, nota minimă de trecere 7.00) ; (nota minimă de trecere 7.00). Sesiunea teoretică va consta dintr-o probă scrisă ce va cuprinde subiecte din cadrul tematicii propuse. Pentru sesiunea teoretică, se alocă trei ore şi jumătate: trei ore pentru proba de specialita­te scrisă şi jumătate de oră pentru testul la limba engleză. Rezultatul testului la limba engleză este doar eliminator­iu (minim nota 7.00), cu menţiunea că nota obţinută nu se ia în calcul pentru stabilirea notei de la sesiunea teoretică. În cadrul sesiunii practice concurenți­i vor trebui să rezolve o problemă practică indicată de organizato­rii concursulu­i pe echipament­e puse la dispoziție de aceştia. Nota nală, se va calcula ca medie aritmetică a notelor obţinute la sesiunea teoretică şi sesiunea practică. Ordinea nală va cea rezultata în urma rezolvării eventualel­or contestați­i. Candidatul selecționa­t, în ordinea descrescăt­oare a mediilor generale, va declarat admis numai după ce vizita medicală pe care o va efectua pe cont propriu, în cadrul Institutul­ui Național de Medicină Aeronautic­ă și Spațială București (INMAS) din str. Mircea Vulcănescu, nr. 88, sector 1, București, îi va oferi certi carea medicală necesara obținerii licenței pentru personal PNA-Tc. S.C. Blue Moon Line SRL (CUI 31635046) scoate la concurs 1 post femeie de serviciu (cod COR 911201). Cerinte: studii generale. CV-urile se trimit in 21.11.2018 pe email mihainick@gmail.com. Interviul se sustine două sesiuni: -una teoretică AGENŢII DE PUBLICITAT­E COLABORATO­ARE FIRMA ADRESA TELEFON 1 St. Klass Internatio­nal București, Calea 13 Septembrie 126, Bl.P34, parter (magazin), sect. 5 021.411.75.67 În vederea înscrierii la concursul/examenul extern, candidaţii vor depune un dosar cuprinzând următoarel­e documente: -cerere de înscriere la concursul/examenul extern; -curriculum vitae; -1 fotogra e (tip pașaport); -copie BI/CI; -cazier judiciar; -copii ale documentel­or care atestă studiile și pregătirea profesiona­lă; -copii ale carnetului de muncă și/sau adeverințe­lor de vechime (după caz); -copie a livretului militar (unde este cazul); -certi cat medical (apt muncă și program de tură - de la medicul de familie); -declaraţie scrisă din care să reiasă că la momentul angajării nu va solicita locuinţă. Dosarul se va depune la RA ROMATSA -Direcţia Regională București din Bdul. Ion Ionescu de la Brad, nr. 10, Sector 1, București, cel mai târziu până la data de ora La înscriere se vor prezenta şi documentel­e originale, în vederea atestării pentru conformita­te a copiilor care se depun la dosarul de înscriere. Relaţii suplimenta­re se pot obţine de luni până joi între orele 09.00 - 16.00 şi vineri între orele 09.00-13.00 la tel. (021)208.33.17Sectia PNA/CNS şi (021)208.33.51 -Serviciul Resurse Umane. Rezultatul concursulu­i/examenului extern se va a şa la sediul unităţii în maxim 2 zile lucrătoare de la data susţinerii concursulu­i/examenului. Contestaţi­ile se pot depune în scris la la RA ROMATSA - Direcţia Regională București din Bdul. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, Sector 1, București în cel mult 2 zile lucrătoare de la data a şării rezultatul­ui examenului/concursulu­i extern. Rezultatel­e analizei contestaţi­ilor se vor a şa în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al contestaţi­ilor. Adplanner Studio SRL București, Șos. Mihai Bravu 196, bl. 200, sc. A, parter, sect. 2 0732.971.632 SC GENIN MEDIA SRL București, Str. Valea lui Mihai nr. 14, sect. 6 0726.376.391 0722.609.887 04.12.2018, 12.00. Casa de Presă şi Editură Tribuna Sibiu, Str. George Coşbuc nr. 38 0269.211.281 Indicativ Media SRL București, Str. Nicolae Teodorescu nr. 41, sect. 6 0748.84.35.53 0744.10.15.12 Manpres Distributi­on București, P-ţa Presei Libere nr. 1, corp C parter, camera 11, sect. 1 021.314.63.39 Maxim Servcomex Intermed București, Bd. Carol I nr. 66 021.314.52.10 Profesiona­l Global Press București, Bd. Magheru nr. 32-36, anexa E, ap. 1 București, B-dul Dimitrie Cantemir nr. 16 0721.213.403 021.301.99.45 Metropolit­an Maxpress ADV SRL Craiova, Str. Madona Dudu bl. 8, (incinta ASIROM) 0768.441.133 0721.080.810 NOTĂ: -RA ROMATSA –Direcția Regională București nu asigură decontarea cheltuieli­lor ocazionate de vizita medicală la INMAS. -*Se consideră stagiatură, perioada de 6-8 luni, în care are loc un proces de pregătire care se încheie după dobândirea licenţei PNA/CNS ca urmare a examinării de către AACR. -RA ROMATSA nu asigură locuință candidațil­or declarați admiși. Paper Ganet București, Str. Braşov nr. 21 021.746.57.62

© PressReader. All rights reserved.