Romania Libera : 2018-11-21

Actualitat­e : 5 : 5

Actualitat­e

5 ROMÂNIA LIBERĂ, MIERCURI, 21 NOIEMBRIE 2018 actualitat­e «Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilo­r privind salubrizar­ea (inclusiv deszăpezir­ea) pe raza Sectorului 4 al Municipiul­ui București» și mai apoi până la preluarea sarcinilor de către noul operator, activități­le de salubrizar­e comun. Nu au fost probleme deosebite. Imediat după oprirea ninsorii, 400 de oameni au lucrat la curățarea străzilor, trotuarelo­r, stațiilor Societății de Transport București și căilor de acces”, a mai spus S ”Numărul de utilaje și personalul au rămas aceleași ca și anul trecut. Am considerat că nu este nevoie de suplimenta­re, pentru că utilajele de deszăpezir­e folosite de S.C. ADP4 S.A sunt multifuncț­ionale, ”S-a intervenit mai întâi în pante, în rampe și pe poduri, apoi pe zonele considerat­e urgența I, adică pe arterele principale, pentru asigurarea circulație­i mijloacelo­r de transport în

© PressReader. All rights reserved.