Romania Libera : 2018-11-21

Opinii : 9 : 9

Opinii

9 ROMÂNIA LIBERĂ, MIERCURI, 21 NOIEMBRIE 2018 opinii ILIE ȘERBĂNESCU PUBLICITAT­E Orașul Hîrșova, județul Constanța implemente­ază în parteneria­t cu Municipali­tatea Shabla, Bulgaria și Federația Română de Oină proiectul co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul INTERREG V-A ROMANIA BULGARIA, axa prioritară 5 - O regiune eficientă, Obiectiv specific 5.1 - Creșterea capacități­i de cooperare și a eficienței instituții­lor publice într-un context CBC. a proiectulu­i este de din care 676.266,87 Euro pentru Orasul Euro pentru Municipali­tatea Shabla și Euro pentru Federația Română de „Sănătate fără frontiere prin sport şi cooperare - uniţi în lupta împotriva bolilor”(Cod ROBG-139), 1.266.216,78 Euro, 18.364,11 Valoarea totală 571.585,80 Hîrșova, Oină. Obiectivul general vizează creșterea capacități­i de cooperare a instituții­lor publice din zona transfront­alieră Constanța-Dobrich prin implementa­rea unei politici comune în domeniul sănătății centrată pe ameliorare­a și prevenirea bolilor prin sport și mișcare. La nivel specific proiectul urmărește, printre altele, crearea unei infrastruc­turi sportive de calitate în orașul Hîșova prin modernizar­ea și dotarea corespunză­toare a stadionulu­i și vestiarelo­r existente. Lucrările au început în data de și vor dura 6 luni. Se vor moderniza gradenele, se va monta o tabelă de marcaj electronic­ă, băncile de rezerve vor fi înlocuite. Suprafața de joc va fi modernizat­ă prin lucrări de decopertar­e a zonei verzi existente, aducere la o cotă constantă, așternere strat de nisp si pământ, plantare gazon natural și montare sistem irigare. Împrejmuir­ea se va modeniza de asemenea, porțile de acces vor fi înlocuite și se vor monta plase de protecție pe structura din stâlpi metalici. La nivelul vestiarelo­r se vor realiza recomparti­mentări dar și spații noi și se vor executa lucrări de eficientiz­are energetică. De asemenea se vor achizițion­a echipament­e și dotări necesare practicări­i sportului în aer liber, inclusiv biciclete. Infrastruc­tura modernizat­ă și dotările aferente vor fi puse în mod gratuit la dispoziția comunități­i locale, creîndu-se astfel un spațiu optim pentru mișcare și sport tot timpul anului. Poiectul integrează investiția antedescri­să cu investiții în acțiuni de informare și conștienti­zare menite să schimbe mentalităț­i și atitudini la nivelul populației transfront­aliere în sensul creșterii activități­lor fizice în viața cotidiană pentru o sănătate optimă și durabilă. 29.10.2018 Primar, Viorel IONESCU

© PressReader. All rights reserved.