Po­lo­nia ce­de­a­ză la UE

Romania Libera - - Externe -

Par­ti­dul de gu­ver­nă­mânt Le­ge și Jus­ti­ţie din Po­lo­nia (PiS) a pro­pus mi­er­curi un amen­da­ment le­gis­la­tiv, prin ca­re re­nun­ţă la re­for­me­le Cur­ţii Su­pre­me de Jus­ti­ţie, le­gi ca­re se află în cen­trul con­flic­tu­lui său cu Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă pri­vind stan­dar­de­le de­mo­cra­ti­ce. Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă de­cla­nșa­se ac­ti­va­rea ar­ti­co­lu­lui 7 din Tra­ta­tul UE împo­tri­va Po­lo­ni­ei, o pro­ce­du­ră fă­ră pre­ce­dent.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.