Atac chi­mic în Alep. Po­si­bi­lă acți­u­ne împo­tri­va re­gi­mu­lui Assad!

Romania Libera - - Front Page -

Pes­te o su­tă de ca­zuri de as­fi­xie s-au înre­gis­trat du­pă un atac cu clor ga­zos în Si­ria, la Alep, con­form unui bi­lanţ pre­zen­tat de te­le­vi­zi­u­nea si­ria­nă de stat, ca­re îi acu­ză pe in­sur­gen­ţi de atac.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.