Amen­zi­le pen­tru că­lă­to­ria frau­du­loa­să vor crește și de ze­ce ori

Romania Libera - - Front Page -

So­ci­e­ta­tea de Tran­sport Bu­cu­rești (STB, fos­tă RATB) va ma­jo­ra sub­sta­nțial cuan­tu­mul amen­zi­lor pen­tru că­lă­to­rii frau­du­loși. To­to­da­tă, vor fi san­cți­o­nați cu amen­dă și po­se­so­rii de abo­na­men­te ca­re nu va­li­de­a­ză car­dul la fi­e­ca­re ur­ca­re în mij­loa­ce­le de tran­sport în co­mun.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.