Ca­ta­pe­te­as­ma, uni­că în lu­mea or­to­do­xă

Romania Libera - - Special -

Ca­ta­pe­te­as­ma Ca­te­dra­lei Mântu­i­rii Ne­a­mu­lui, re­a­li­za­tă în între­gi­me în teh­ni­ca mo­zaic, es­te uni­că în toa­tă lu­mea or­to­do­xă prin di­men­si­u­ni­le ei im­pre­si­o­nan­te: 23 de me­tri lăți­me și 18 me­tri înă­lți­me. În to­tal, pen­tru cei 400 de me­tri pă­trați ai ca­ta­pe­tes­mei s-au fo­lo­sit opt to­ne de mo­zaic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.