Vaci fă­ră coar­ne

Romania Libera - - Externe -

Elve­ţi­e­nii au vo­tat du­mi­ni­că asu­pra unei pro­ble­me de im­por­tan­ţă na­ţi­o­na­lă, ca­re a di­vi­zat ţa­ra – da­că fer­mi­e­rii ca­re la­să coar­ne­le vi­te­lor și ca­pre­lor să cre­as­că vor mai pri­mi sub­ven­ţii. Gu­ver­nul înce­ar­că să obți­nă spațiu su­pli­men­tar de pășu­nat prin tăi­e­rea coar­ne­lor! Re­fe­ren­du­mul des­pre „men­ţi­ne­rea dem­ni­tă­ţii vi­te­lor“a fost ini­ţiat de fer­mi­e­rul Armin Ca­paul, 66 de ani, ca­re es­te împo­tri­va tăi­e­rii coar­ne­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.