Imi­gra­nți de­por­tați

Romania Libera - - Externe -

Me­xi­cul va de­por­ta un grup de 500 de imi­gran­ţi ca­re au încer­cat să tre­a­că gra­ni­ţia „în mod ile­gal și vi­o­lent” în Sta­te­le Uni­te. Pa­tru­la de fron­ti­e­ră a Sta­te­lor Uni­te a oprit cu ga­ze la­cri­mo­ge­ne zeci de oa­meni, in­clu­siv fe­mei și co­pii, ca­re încer­cau să fu­gă spre gar­dul ca­re se­pa­ră ce­le do­uă ţări, în apro­pi­e­rea orașu­lui Ti­jua­na. Do­nald Trump a aver­ti­zat că ar pu­tea lua de­ci­zia să închi­dă com­plet fron­ti­e­ra Sta­te­lor Uni­te cu Me­xi­cul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.