Gu­ver­nul ar pu­tea se­si­za CCR în scan­da­lul re­ma­ni­e­rii

Romania Libera - - Front Page -

Mi­nis­trul Jus­tiți­ei, Tu­do­rel Toa­der, pre­gă­tește se­si­za­rea CCR du­pă ce preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a amânat nu­mi­rea unor mi­niștri. De­mi­sia lui Paul Stă­nes­cu din Gu­vern a cla­ri­fi­cat doar pa­rțial si­tuația.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.