MO­DEL INTERMEDIAR DE SPI­TAL RE­GI­O­NAL

Romania Libera - - Sănătate -

300 de pa­turi pen­tru tra­ta­ment,

369 de pa­turi pen­tru sec­ţi­i­le de chi­rur­gie, 75 de pa­turi pen­tru ma­ter­ni­ta­te,

81 de pa­turi pen­tru te­ra­pie in­ten­si­vă, 12 pa­turi pen­tru mari arși,

12 pa­turi pen­tru năs­cuți pre­ma­turi,

23 de să­li pen­tru ima­gis­ti­că me­di­ca­lă, 22 de să­li pen­tru chi­rur­gie,

6 să­li pen­tru pro­ce­duri en­dos­co­pi­ce,

3 să­li pen­tru chi­rur­gie car­dia­că,

3 să­li pen­tru neu­ro­lo­gie,

2 să­li pen­tru car­di­o­lo­gie nein­va­zi­vă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.