UDMR: Nu es­te un mo­tiv de bu­cu­rie

Romania Libera - - Politică -

„Nu avem mo­ti­ve să ne bu­cu­răm de ace­as­tă săr­bă­toa­re, a tran­smis se­na­to­rul UDMR No­vak Csa­ba-Zol­tán. „În se­co­lul tre­cut au fost foar­te puți­ne oca­zii în ca­re ro­mânii și ma­ghia­rii au săr­bă­to­rit împreu­nă“, a fost me­sa­jul re­pre­zen­tan­tu­lui UDMR. ”Isto­ria ade­sea ne-a învrăj­bit, însă nu de puți­ne ori am reușit să coo­pe­răm, am spe­rat împreu­nă sub ju­gul dic­ta­tu­ri­lor co­mu­nis­te și am ade­rat împreu­nă la UE“, a afir­mat se­na­to­rul UDMR. „Pen­tru ma­ghiari nu es­te un mo­tiv de bu­cu­rie până ce nu se vor fi înde­pli­nit toa­te de­zi­de­ra­te­le de la Alba Iu­lia. Spun asta în res­pec­tul cu­venit săr­bă­to­rii dum­nea­voas­tră“, a co­men­tat re­pre­zen­ta­nul UDMR.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.