Ha­mas – la Mos­co­va

Romania Libera - - Externe -

Ismail Ha­niyeh, li­de­rul mișcă­rii is­la­mis­te Ha­mas, ca­re de­ţi­ne con­tro­lul asu­pra te­ri­to­ri­u­lui pa­les­ti­nian Fâșia Ga­za, a fost in­vi­tat de Mi­nis­te­rul rus de Ex­ter­ne să efec­tue­ze o vi­zi­tă ofi­cia­lă în Ru­sia. Ha­mas, or­ga­ni­zație ca­ta­lo­ga­tă ca te­ro­ris­tă, a ma­ni­fes­tat în ul­ti­mul timp dis­po­ni­bi­li­ta­tea de a im­ple­men­ta un acord de re­con­ci­li­e­re cu Au­to­ri­ta­tea Pa­les­ti­nia­nă, pen­tru a ce­da con­tro­lul asu­pra Fâși­ei Ga­za unui Gu­vern de uni­u­ne na­ţi­o­na­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.