CORINA CREȚU

Romania Libera - - Actualitate -

Co­mi­sa­rul eu­ro­pe­an îi ce­re pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă să pre­ci­ze­ze, la Bru­xel­les, da­că toa­te ata­cu­ri­le împo­tri­va Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, veni­te de la Bu­cu­rești, re­pre­zin­tă po­ziția ofi­cia­lă a Gu­ver­nu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.