Fo­to­gra­fia Zi­lei

Romania Libera - - Actualitate -

O ve­de­re a gu­noai­e­lor spă­la­te pe ma­lu­ri­le Ni­lu­lui înain­te de înce­pe­rea iniția­ti­vei „Ve­ry­ni­le“al că­rei obi­ec­tiv es­te cu­răța­rea Ni­lu­lui în Cai­ro. Po­tri­vit or­ga­ni­za­to­ri­lor, iniția­ti­va „Ve­ry­ni­le“, lan­sa­tă pe 15 de­cem­brie, își pro­pu­ne să cu­rețe ape­le Ni­lu­lui și să spo­re­as­că pre­o­cu­pa­rea pen­tru pre­zer­va­rea me­di­u­lui.

FOTO: EPA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.