Cu­pa Ro­mâni­ei la ho­chei pe ghe­a­ţă are loc la Mi­er­cu­rea Ci­uc

Romania Libera - - Sport -

Ediția 2018 – 2019 a Cu­pei RO­MÂNI­EI la ho­chei pe ghe­ață va fi or­ga­ni­za­tă de că­tre Sport Club Mi­er­cu­rea Ci­uc.Com­pe­tiția se va des­fășu­ra în pe­ri­oa­da 19 – 23 de­cem­brie 2018 și va ali­nia ce­le 7 echi­pe înscri­se în Cam­pi­o­na­tul

Nați­o­nal de Se­ni­ori,se­zo­nul 2018 – 2019: ASC Co­ro­na Brașov,CSM Ga­la­ţi,ACSH Ghe­or­gheni, CSA Ste­aua Bu­cu­rești,Spor­tul Stu­den­ţesc, ACSH Mar­ton Aron San­do­mi­nic,Sport Club Mi­er­cu­rea Ci­uc.For­mați­i­le sunt împă­rți­te în do­uă gru­pe,iar câști­gă­toa­re­le

vor dis­pu­ta fi­na­la.

Me­ci­u­ri­le se vor ju­ca la Mi­er­cu­rea Ci­uc și Cârța du­pă ur­mă­to­rul pro­gram:

19 de­cem­brie:

SC Mi­er­cu­rea Ci­uc – Spor­tul Stu­de­nțesc; 15.30, Mi­er­cu­rea Ci­uc;

ASC Co­ro­na Brașov – CSM

Ga­lați; 19.00, Mi­er­cu­rea Ci­uc;

ACSH Mar­ton Aron San­do­mi­nic – CSA Ste­aua Bu­cu­rești; 19.30, Cârța.

20 de­cem­brie:

Spor­tul Stu­de­nțesc – ACSH Ghe­or­gheni; 15.30, Mi­er­cu­rea Ci­uc;

ASC Co­ro­na Brașov – CSA Ste­aua Bu­cu­rești; 19.00, Mi­er­cu­rea Ci­uc;

ACSH Mar­ton Aron San­do­mi­nic – CSM Ga­la­ti; 19.30, Cârța.

21 de­cem­brie:

CSA Ste­aua Bu­cu­rești – CSM Ga­lați; 15.30,Mi­er­cu­rea Ci­uc;

SC Mi­er­cu­rea Ci­uc – ACSH Ghe­or­gheni; 19.00, Mi­er­cu­rea Ci­uc;

ACSH Mar­ton Aron San­do­mi­nic – ASC Co­ro­na Brașov; 19.30, Cârța.

22 de­cem­brie: LI­BER 23 de­cem­brie: Fi­na­la

19.00, Mi­er­cu­rea Ci­uc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.