La­zăr nu va fi re­vo­cat

Romania Libera - - Politică -

Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a de­cla­rat, vi­neri, că nu va da curs ce­re­rii de re­vo­ca­re a pro­cu­ro­ru­lui ge­ne­ral Au­gus­tin La­zăr de a că­rui ac­ti­vi­ta­te es­te mul­ţu­mit. „Dom­nul mi­nis­tru, nea­vând altă tre­a­bă de fă­cut, mi-a tri­mis din nou do­cu­men­te­le pen­tru re­vo­ca­re. Nu îl voi re­vo­ca pe pro­cu­ro­rul ge­ne­ral“, a de­cla­rat Klaus Io­han­nis. Între­bat de ce nu va da curs ce­re­rii de re­vo­ca­re, Io­han­nis a spus: „Am mai ex­pli­cat, dar îmi fa­ce plă­ce­re să mai spun. Sunt mul­ţu­mit de ac­ti­vi­ta­tea dom­nu­lui pro­cu­ror ge­ne­ral, fa­ce o tre­a­bă foar­te bu­nă. Expli­ca­ţi­i­le dom­nu­lui mi­nis­tru nu sa­tis­fac ri­go­ri­le le­gii“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.