PRE­MI­E­RĂ RO­MÂNEAS­CĂ

Romania Libera - - Sănătate -

Spi­ta­lul Uni­ver­si­tar de Urgen­ţă Mi­li­tar Cen­tral „Dr. Ca­rol Da­vi­la“de­ţi­ne cen­trul in­te­grat de me­di­ci­nă nu­cle­a­ră, cel mai per­for­mant din Eu­ro­pa, la acest mo­ment, în de­pis­ta­rea afec­ţi­u­ni­lor on­co­lo­gi­ce, car­di­o­vas­cu­la­re și neu­ro­lo­gi­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.