Trei ami­ca­le în Spa­nia pen­tru FCSB

Romania Libera - - Sport -

Echi­pa de fot­bal FCSB, avându-l la ti­mo­nă pe no­u­in­sta­la­tul an­tre­nor prin­ci­pal Mi­hai Te­ja, va ple­ca în Spa­nia, pen­tru can­to­na­men­tul de iar­nă.Roș-al­baștrii și-au per­fec­tat de­ja și trei par­ti­de ami­ca­le pen­tru ace­as­tă pe­ri­oa­dă de pre­gă­ti­re. FCSB va ju­ca pe 17 ia­nua­rie cu Lu­cer­na,ocu­pan­ta lo­cu­lui 5 în cam­pi­o­na­tul din Elveția. Pe 20 ia­nua­rie, De­nis Man și com­pa­nia vor întâlni Shan­ghai Shen­hua, lo­cul 7 în Chi­na, du­pă ca­re, pe 23 ia­nua­rie, FCSB are un joc de ve­ri­fi­ca­re cu Di­na­mo Ki­ev, lo­cul se­cund în Ucrai­na.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.