DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

În ca­zul meu, DNA a dat cu ca­pul în gard de mai mul­te ori în ul­ti­mii ani. (…) În loc să re­cu­noas­că abu­zu­ri­le co­mi­se și să nu mai de­cla­re apel, au de­cla­rat apel și ia­tă că sunt pur­tat prin să­li­le de ju­de­ca­tă fă­ră ni­ci­un rost, nu­mai în do­rin­ţa DNA de a chi­nui oa­me­nii până la li­mi­tă.“

TONI GREBLĂ, SECRETARUL GENERAL AL GUVERNULUI

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.