Ce es­te ROBOR

Romania Libera - - Actualitat­e -

ROBOR (Ro­ma­nian Inter­bank O£er Ra­te) es­te ra­ta me­die a do­bânzii la ca­re se împru­mu­tă, între ele, in­sti­tu­ţi­i­le ban­ca­re din Ro­mânia, în lei, iar evo­lu­ţia sa es­te le­ga­tă, în prin­ci­pal, de ni­ve­lul de li­chi­di­ta­te exis­tent în pia­ţă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.