DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Si­tua­ţia în

ad­mi­nis­tra­ţia pu­bli­că lo­ca­lă în ge­ne­ral es­te grea, ca să nu zic de­zas­tru­oa­să. S-au tăiat niște su­me enor­me com­pa­ra­tiv cu anul tre­cut. (…) Cred că e pro­fund în ne­re­gu­lă să-i pu­nem pe pri­mari să stea ca niște ce­rșe­tori la uși­le unor mi­niștri.“RO­BERT NEGOIŢĂ, PRIMARUL SECTORULUI 3

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.