FLORIN IORDACHE

Romania Libera - - Actualitat­e -

Vi­ce­preșe­din­te­le Ca­me­rei De­pu­tați­lor a de­cla­rat că Gu­ver­nul ar pu­tea emi­te o or­do­na­nță de ur­ge­nță ca­re să sta­bi­le­as­că ter­me­ne ma­xi­ma­le în ca­re șe­ful sta­tu­lui tre­bu­ie să se pro­nu­nțe asu­pra nu­mi­ri­lor din Exe­cu­tiv.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.