CON­SI­LI­UL CON­CU­RE­NȚEI

ÎNCASEAZĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

Insti­tuția va fi an­che­ta­tă de par­la­men­tari la ce­re­rea șe­fu­lui Co­mi­si­ei Eco­no­mi­ce, Da­ni­el Zam­fir, în le­gă­tu­ră cu un ra­port pri­vind ma­ni­pu­la­rea ROBOR. Și con­si­li­e­rul de stat Da­ri­us Vâlcov a acu­zat Con­si­li­ul că tă­ră­gă­nea­ză ana­li­za ni­ve­lu­lui ROBOR.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.