PRE­CE­DENT ÎN TIMIȘOARA

Romania Libera - - Sănătate -

În ur­mă cu aproa­pe pa­tru ani, un şar­la­tan fran­cez s-a dat drept me­dic spe­cia­list şi a ope­rat timp de doi ani 160 de pa­ci­en­ţi în Ti­mi­şoa­ra. Fra­nçois Pi­nori a so­sit în Ro­mânia din Ita­lia, un­de şi-a câşti­gat un re­nu­me de spe­cia­list în pro­ble­me de co­loa­nă, ca­re însă ştia şi me­se­rie, fă­când ope­ra­ţii com­pli­ca­te la co­loa­nă prin la­ser la cli­ni­ca pri­va­tă Eu­ro­cli­ni­ca, dar în une­le din­tre ca­zuri pa­ci­en­ţii ro­mâni nu s-au vin­de­cat. El a de­pus la Di­rec­ţia de Să­nă­ta­te Pu­bli­că Ti­miş di­plo­ma cu ca­re ates­ta că es­te ab­sol­vent al Uni­ver­si­tă­ţii de Me­di­ci­nă din Pa­ris, ulte­ri­or, do­ve­din­du­se că do­cu­men­te­le erau fal­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.