EU­GEN TOMAC

Romania Libera - - Actualitat­e -

Șe­ful PMP afir­mă că pen­si­i­le spe­cia­le sunt un furt și ce­re eli­mi­na­rea lor. În opi­nia sa, es­te in­cre­di­bil că un om ca­re mun­cește 30 de ani pri­mește o pen­sie sub 1.000 lei, iar po­li­ti­ci­eni ca­re stau do­uă-trei man­da­te în Par­la­ment pri­mesc până la 13.000 lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.