DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Com­por­ta­ment se­cu­ris­toid. Vic­to­re, nici nu știi cât de mic înce­pi să fii... la ca­rac­ter! Cred că ul­ti­me­le ieșiri ale lui Vic­tor Vi­o­rel Pon­ta ara­tă din nou, da­că mai era ne­voie, un anal­fa­be­tism com­por­ta­men­tal al ce­lui că­ru­ia PSD i-a dat to­tul. Func­ţia de de­pu­tat, de mi­nis­tru, de prim-mi­nis­tru, de preșe­din­te de par­tid și po­zi­ţia de can­di­dat la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le.“

RĂZVAN POPA, EUROPARLAM­ENTAR PSD

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.