MANUELA PĂTRĂȘCOIU

Romania Libera - - Actualitat­e -

Șe­fa Com­pa­ni­ei Na­ţi­o­na­le de Inves­ti­ţii a anu­nțat că sta­di­oa­ne­le Ste­aua, Ra­pid și Arcul de Tri­umf vor fi re­a­bi­li­ta­te în pro­po­rție de 70 la su­tă până în de­cem­brie 2019, ast­fel ca în mai 2020 să poa­tă găz­dui me­ci­uri de an­tre­na­ment pen­tru Cam­pi­o­na­tul Eu­ro­pe­an.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.