DECLARATIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Eu cer Ru­si­ei să fa­că to­tul pen­tru a re­ve­ni la res­pec­ta­rea Tra­ta­tu­lui For­ţe­lor Nu­cle­a­re Inter­me­dia­re (INF). Da­că Mos­co­va nu vrea ni­ci­un fel de dia­log, vom fi for­ţa­ţi să gă­sim răs­pun­suri pro­por­ţi­o­na­te. Dar sta­ţi­o­na­rea de ar­me ato­mi­ce în Eu­ro­pa ar fi ca­te­go­ric o re­ac­ţie ina­dec­va­tă. Eu nu între­văd așa ce­va nici în Ro­mânia.“

TEODOR MELEȘCANU, MINISTRUL AFACERILOR EXTER­NE

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.