DECLARATIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Olgu­ţa a fă­cut un ma­re act de sa­cri­fi­ciu și cu­raj. Sunt con­vins că foar­te mul­ţi co­le­gi, la fel ca mi­ne, i-au spus că tre­bu­ie să mer­gem până la ca­păt și să nu ce­dăm un mi­li­me­tru în fa­ţa lui Io­han­nis, mai ales în acest mo­ment în ca­re el încal­că în mod re­pe­tat, con­stant, de­ci­zi­i­le CCR și Con­sti­tu­ţia Ro­mâni­ei.“

CODRIN ȘTEFĂNESCU, SECRETAR GE­NE­RAL AL PSD

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.