EU­GEN TEODOROVIC­I

Romania Libera - - Actualitat­e -

Mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor este muștru­lu­it de Ban­ca Cen­tra­lă Eu­ro­pe­a­nă pen­tru că nu a res­pec­tat obli­ga­ţia de a se con­sul­ta cu ace­as­tă in­sti­tu­ţie înain­te de adop­ta­rea or­do­nan­ţei pri­vind „ta­xa pe lă­co­mie“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.