GABRIELA FIREA

Romania Libera - - Actualitat­e -

Deși se plânge că bu­ge­tul Pri­mă­ri­ei Ca­pi­ta­lei a fost tăiat, edi­lul ge­ne­ral anun­ţă că mu­ni­ci­pa­li­ta­tea va acor­da aju­toa­re fi­nan­cia­re și în 2019. Aces­tea vor vi­za crește­rea na­ta­li­tă­ţii, edu­ca­ţia și ca­te­go­ri­i­le vul­ne­ra­bi­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.