CAM­PA­NIA AJUN­GE ÎN CO­MU­NA GLINA

Romania Libera - - Sănătate -

Ur­mă­toa­rea ediție a aces­tui pro­gram va avea loc sâmbă­tă, 16 fe­brua­rie, în co­mu­na Glina. Pri­ma ediție din 2019 a avut loc pe 2 fe­brua­rie, în co­mu­na Ber­ceni. Pes­te 50 de fe­mei cu vârste cu­prin­se între 25 și 64 de ani și-au fă­cut, ast­fel, tes­tul Ba­beș-Pa­pa­ni­co­lau gra­tu­it și au pri­mit, de la spe­cia­liști în do­me­niu, ce­le mai bu­ne sfa­turi cu pri­vi­re la pre­veni­rea can­ce­ru­lui de col ute­rin și de­pis­ta­rea bo­lii în sta­di­ul in­ci­pi­ent, când exis­tă șan­se re­a­le de vin­de­ca­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.