ECATERINA ANDRONESCU

Romania Libera - - Actualitat­e -

Mi­nis­trul Edu­cați­ei a su­sți­nut că ele­vii ca­re au di­fi­cul­tăți de învăța­re ar tre­bui re­trași din cla­să și duși într-un “loc” spe­cial, un­de să fie pro­fe­sori ca­re să-i aju­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.