DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Am vă­zut că ci­ne­va, nu știu ci­ne, era pu­ţin mi­rat că niște pe­na­li s-au dus să vor­be­as­că cu Avo­ca­tul Po­po­ru­lui. Păi, un­de în altă par­te să se du­că pe­na­lii de­cât la avo­cat? De aia sunt avo­ca­ţii, ca să vor­be­as­că pe­na­lii cu ei, nu? Fie că es­te avo­ca­tul in­di­vi­du­lui, fie că es­te avo­ca­tul tu­tu­ror ce­tă­ţe­ni­lor, tot avo­cat es­te.“

ADRIAN SEVERIN, DOCTOR ÎN DREPT

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.