Pre­mi­e­re la NEVERSEA, cel mai ma­re fes­ti­val pe pla­jă din Ro­mânia

Romania Libera - - Actualitat­e - Cris­tian Ha­gi

Cea de-a treia ediție a ce­lui mai ma­re fes­ti­val pe pla­jă din Ro­mânia, NEVERSEA, va fi una spec­ta­cu­loa­să atât din punct de ve­de­re al li­ne-up-ului, cât și al ex­pe­ri­e­nțe­lor pe ca­re par­ti­ci­pa­nții le vor trăi în pe­ri­me­trul fes­ti­va­lu­lui, spun or­ga­ni­za­to­rii.

În pe­ri­oa­da 4-7 iu­lie, pe ce­le șap­te sce­ne am­pla­sa­te pe pla­ja NEVERSEA din Con­sta­nța vor ur­ca unii din­tre cei mai buni ar­tiști ai mo­men­tu­lui. G-Ea­zy, Jes­sie J, Afro­jack, Lost Fre­quen­ci­es, Ste­ve Ao­ki, Ru­di­men­tal Dj, Ja­mie Jo­nes, Ta­le of Us, Andy C, Wil­kin­son DJ Set, Flux Pa­vi­li­on, Chi­ne­se Man și Sub­fo­cus DJ Set sunt pri­me­le nu­me din li­ne-up-ul NEVERSEA ce vor con­di­men­ta apu­su­ri­le și ră­să­ri­tu­ri­le de soa­re pen­tru par­ti­ci­pa­nții la cel mai aștep­tat eveni­ment de la ma­lul Mă­rii Ne­gre.

Rap­pe­rul ame­ri­can G-Ea­zy vi­ne pen­tru pri­ma da­tă în Ro­mânia, pe sce­na prin­ci­pa­lă a fes­ti­va­lu­lui. Artis­tul a avut co­la­bo­rări de suc­ces cu Be­be Rex­ha, Brit­ney Spe­ars, dar și cu fos­ta lui iu­bi­tă, Has­ley, pen­tru hi­tul „Him & I“.

Jes­sie J ur­că pen­tru pri­ma da­tă pe sce­na NEVERSEA. „Pri­ce Tag“, „Do­mi­no“, „Bang Bang“, dar și mul­te alte hi­turi ale ar­tis­tei vor ră­su­na în ace­as­tă va­ră pe sce­na prin­ci­pa­lă a fes­ti­va­lu­lui.

Afro­jack, Lost Fre­quen­ci­es și Ste­ve Ao­ki se reîntorc pe main­sta­ge-ul fes­ti­va­lu­lui și sunt ne­răb­dă­tori să ajun­gă în fața fa­ni­lor din Ro­mânia. Ră­să­ri­tul de soa­re la ma­lul Mă­rii Ne­gre va fi acom­pa­niat de cei trei ar­tiști aflați în Top 100 al ce­lor mai buni DJ din lu­me. În va­ră ne vom întâlni, la sce­ne­le se­cun­da­re, cu Ru­di­men­tal DJ, Ja­mie Jo­nes, Ta­le of Us, Sub­fo­cus DJ Set, Andy C, Chi­ne­se Man, Flux Pa­vi­li­on și Wil­kin­son DJ Set & MC Ad-Apt. Fes­ti­va­lul NEVERSEA va avea loc în pe­ri­oa­da 4-7 iu­lie 2019, în Con­sta­nța.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.