DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Sin­gu­rul bu­get pe pla­cul lui Io­han­nis ar fi cel pro­pus de PNL. Nu înţe­le­ge însă că ce­tă­ţe­nii nu au încre­de­re că PNL ar pu­tea con­du­ce Ro­mânia, așa cum s-a vă­zut la ul­ti­me­le ale­geri. În cei doi ani de gu­ver­na­re PSD, eco­no­mia a mers bi­ne, pu­te­rea de cum­pă­ra­re a pen­si­o­na­ri­lor și sa­la­ria­ţi­lor a cres­cut cu 18-20 la su­tă pes­te ra­ta in­fla­ţi­ei, iar în acest an Gu­ver­nul a alo­cat cu pes­te 15 mi­liar­de lei mai mult pen­tru in­ves­ti­ţii. Lu­cru­ri­le ar fi pu­tut mer­ge și mai bi­ne da­că Io­han­nis nu ar fi bă­gat tot tim­pul be­ţe-n roa­te.“COMUNICAT PSD

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.