ÎNCASEAZĂ

Romania Libera - - Actualitat­e -

IULIAN FENZEL Băr­ba­tul de 61 de ani, ca­re a obli­gat do­uă ti­ne­re să ai­bă ra­por­turi se­xua­le cu el în câte­va ore, a fost ares­tat pen­tru o pe­ri­oa­dă de 30 de zi­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.